Sivunumerointi word

Lisäohjeita sivunumerointiin on alla olevissa asiaan . Voit muokata Wordissa sivunumeroiden ilmestymistapaa poistamalla sivunumeron ensimmäisellä sivulla, aloittamalla numeroinnin edempänä asiakirjassa tai . Poista sivunumerointi ensimmäiseltä sivulta tai muuta sivunumerointi alkamaan sivulta 2.

Miten sivunumerointi poistetaan käytöstä MS Word -asiakirjassa? Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka sivunumerointi luodaan ainoastaan asiakirjan tekstiosaan, ei kansilehteen . Sivunumerot näkymään vain tietyissä sivuissa. Aika ajoin näkee kysymyksiä siitä, miten Wordissä sivunumerointi saataisiin alkamaan vasta .

Huomaa, että mikäli sivunumero lisätään alatunnisteeseen, Word lisää automaattisesti tyhjän rivin sivunumeron alle. Wordin asiakirjaan vain osaan sivuja sivunumerot (ositus) . Haluaisin saada työni sivunumeroinnin näkyviin vasta kolmannelle sivulle, vaikka sivut lasketaan alusta asti. Miten saan sivunumeroinnin alkamaan vasta viidenneltä sivulta sisällysluettelon jälkeen? Millä keinolla Wordissa on mahdollista tehdä sivunumerointi siten, että ensimmäinen sivunumero näkyy vasta kolmannelta sivulta?

Aloitat uuden jaksoon siitä sivulta kolme ja merkitset sinne sivunumeron säätöihin, että numerointi alkaa ykköstestä uuden jakson alusta. Numerointityylien ja sivunumeroinnin avainsana Wordissa on “Osanvaihto”. Sen avulla voi vaihtaa erilaisia sivunumerointeja, laittaa vaikka . Osanvaihto lisätään siksi, että opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti sivunumeroita ei ole kansilehdellä, tiivistelmässä eikä sisällysluettelossa.

Ongelma: opinnäytetyöni on word-tiedostona, ja OSAAN tekstistä pitäisi saada sivunumerot ja OSAAN ei. Tekstin alussa ja lopussa on osiot . Kuinka wordissa voi jättää sivunumeron välistä pois? Siis kaikki sivut pitää laskea mutta joissakin sivuissa ei sais näkyä tuota sivunumeroa.

Ymmärtääksesi seuraavat esimerkit sinun tulee tietää miten lisätään osanvaihtoja ja miten tehdään yksinkertainen automaattinen sivunumerointi. Wordin sivunumeron lisäät ylä- alatunnisteeseeen kätevimmin. Word and tagged kokonaissivumäärä, osan sivumäärä, sivunumero on . Mulla olis sivua matskua . Opinnäytetyö ohjeessa mainitaan, että sivunumero tulee alhaalle ja keskelle asiakirjaa. Niin, miten sivunumeroinnin saa alkaaman, vaikkapa kolmannelta sivulta? Olen netistä löytänyt ohjeita, joita en saa.

Voit lisätä dokumenttiin ylä- ja alaotsakkeita, jotka voivat sisältää sivunumeroita, sivumääriä sekä päiväyksen ja kellonajan, ja asettaa ne näkymään kaikilla . Kuten moni muukin asia tekstinkäsittelyohjelma Wordissa, myös sivunumerointi saattaa tuntua hyvin yksinkertaiselta asialta. Lisää osanvaihto kohtaan, josta haluat aloittaa sivunumeroinnin. Mallipohja sisältää myös teknisiä ohjeita MS Word -ohjelman käyttämiseen mallipohjan. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai .